Poniższa lista zawiera informacje o infrastrukturze laboratoryjnej Instytutu Elektroniki.

Kliknij na nazwę wybranego laboratorium, aby rozwinąć szerszy opis.

Zintegrowane Laboratorium  Nanostruktur  Sensorowych  tworzy  zespół  laboratoriów  technologicznych i pomiarowych zlokalizowanych w pawilonie C-1 (pokoje 310-314, 317-320)  oraz w pawilonie Z11. Pomieszczenia laboratorium zostały poddane modernizacji w celu zwiększenia ich funkcjonalności przy udziale finansowym JM Rektora AGH.

Cele ZLNS:

 • badania  naukowe  w  obszarze  współczesnej sensoryki, w tym systemów czujników chemicznych do detekcji substancji  stanowiących  zagrożenie  dla środowiska oraz tych, które określa się  terminem markerów  chorobotwórczych
 • rozwijanie współpracy naukowej z wiodącymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi
 • realizacja projektów
 • popularyzacja  wiedzy w dziedzinie technik sensorowych
 • prowadzenie prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich
Przejdź na stronę laboratorium

Laboratorium jest przeznaczone do automatycznego i ręcznego montażu układów elektronicznych w technologii SMD. Całe wyposażenie laboratorium zapewnia ochronę montowanych układów przed wyładowaniami elektrostatycznymi – ochrona ESD.
Laboratorium jest przeznaczone do projektowania urządzeń elektronicznych za pomocą narzędzi CAD.

Wyposażenie:

 • Stanowisko do nadruku metodą sitodruku pasty lutowniczej wyposażone w drukarkę ręczną Stencil printer S1.
 • Automat do montażu powierzchniowego elementów SMD- Mechatronic Systems P1.
 • Stanowisko do lutowania przemysłowego płytek obsadzonych komponentami SMD- Piec rozpływowy EL-HR-22LF.
 • Stanowisko do czynności naprawczych płytek drukowanych z komponentami, z podgrzewaczem kwarcowym- Podgrzewacz PCB QPH-A3, Stacja montażowo-demontażowa REECO RA-250e.
 • Stanowisko do montażu-demontażu elementów SMD na płytach drukowanych- Stacja lutownicza/rozlutownicza PACE MBT 350 Digital.
 • Osiem stanowisk do montażu elementów SMD na płytach drukowanych wyposażonych w stacje lutownicze PACE ST 50.
 • Stanowisko do inspekcji zmontowanych obwodów drukowanych- Mikroskop optyczny Carton DSZT44, lupa na wysięgniku LUXO WAL 025964.
 • Stanowisko do wycinania i frezowania płyt drukowanych- Frezarka numeryczna MASCHINENBAU LUIB MARTIN

Ponadto laboratorium jest wyposażone w dwa kompletne zestawy do odprowadzania i filtracji oparów znad stanowisk lutowniczych, Miernik grotów lutowniczych, tester ESD, myjkę ultradźwiękową. W skład laboratorium wchodzi także 8 stacji roboczych klasy PC z oprogramowaniem do projektowania PCB i dwa ekrany wielkopowierzchniowe.

Pracowania optyki i fotowoltaiki powstała w 2006 roku, początkowo jako Laboratorium fotowoltaiki, optoelektroniki i inżynierii materiałowej. Najpierw główne działania skupiały się wokół optycznej charakteryzacji materiałów stosowanych w optoelektronice, zwłaszcza w fotowoltaice. Były to przede wszystkim pomiary fotoczułości prądowej i napięciowej. W latach 2007-2011 laboratorium uczestniczyło w realizacji grantu norweskiego „Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski”. Dzięki funduszom z tego projektu, w 2007 roku zakupiono urządzenie do pomiarów charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw słonecznych (I-V Curve Tracer For Solar Cells Qualification), które umożliwia prowadzenie interesujących zajęć, a jednocześnie pozwala realizować badania ogniw na światowym poziomie. W 2010 roku doposażono laboratorium o zestaw Energii Odnawialnej firmy Phywe. Wiele elementów zestawu stwarza możliwość składania różnych wariantów ćwiczeń, które jednoznacznie demonstrują studentom zasadę działania instalacji odnawialnych źródeł energii (fotowoltaicznej, wiatrowej, itp.), ze wróceniem uwagi na zjawiska im towarzyszące. W tym roku pozyskano urządzenie do analizy i pomiaru kwantowej wydajności ogniw słonecznych, które również zostanie przystosowane do zajęć dydaktycznych.

Laboratorium Analizy Biomarkerów koncentruje się na badaniach podstawowych w zakresie rozwoju technicznego nieinwazyjnej detekcji biomarkerów, w tym technik biomarkerów i detekcji gazów, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wydychanego powietrza. Naszą misją jest rozwój w pełni przenośnych mikrosystemów, które umożliwiają lekarzom przeprowadzanie badań przesiewowych i wykrywanie różnych chorób, w szczególności chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, nowotwory i inne zaburzenia metaboliczne.

Przejdź na stronę laboratorium

Laboratorium jest częścią iZLNS (Zintegrowanego Laboratorium Nanostruktur Sensorowych), które powstało w Katedrze Elektroniki w 2016 r. W laboratorium prowadzone są badania naukowe, realizowane są prace inżynierskie i magisterskie oraz odbywają się zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Montaż Systemów Elektronicznych. W ramach zajęć odbywa się prezentacja budowy i obsługi mikrozgrzewarki Hughes MCW-550 (możliwy jest montaż różnymi rodzajami drutów) oraz manualnych bonderów krawędziowych typu MDB-10/11 (montaż drutem aluminiowym). Na wyposażeniu laboratorium znajduje się również manualny bonder kulkowy Delvotec 5310, służący do bondowania struktur sensorowych i układów grubowarstwowych drutem złotym.

Osobne stanowisko z profilometrem Talysurf CCI Taylor Hobson jest wykorzystywane do pomiaru grubości warstw nanoszonych w iZLNS.

W laboratorium prowadzone są zajęcia z przedmiotów: Wprowadzenie do Techniki Sensorowej, Sensor Technology (po angielsku), Montaż Systemów Elektronicznych  (studia niestacjonarne) oraz Sensory w Aplikacjach Wbudowanych.

Za przyzwoleniem opiekuna laboratorium realizowane są prace inżynierskie i magisterskie, wymagające dostępu do infrastruktury laboratorium.

Laboratorium Elektroniki Spinowej wyposażone jest w kilka stanowisk pomiarowych wykorzystywanych do charakteryzacji podstawowych elementów elektroniki spinowej, takich jak: sensory pola magnetycznego, czy podstawowe komórki pamięci MRAM. Jednym z głównych celów laboratorium jest demonstracja działania prototypowych elementów spintronicznych na wczesnym etapie ich powstawania. Dodatkowo, studenci uczą się wykorzystywać komercyjne urządzenia elektroniki spinowej w praktycznych aplikacjach w dedykowanych stanowiskach do pomiaru prędkości obrotowej, czy pomiaru kąta, ważnych dla dziedziny AUTOMOTIVE. W ramach prowadzonych zajęć studenci mogą odwiedzić laboratoria badawcze w AGH – Laboratorium Litografii Elektronowej w ACMIN i Laboratorium Badawcze Elektroniki Spinowej w KE AGH, gdzie znajdują się najwyższej klasy urządzenia do wytwarzania i charakteryzacji prototypów.

Laboratorium fizyczne doposażone i zmodyfikowane w 2014r służy studentom I roku kierunków Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja. Teleinformatyka oraz Inżynieria Akustyczna. Celem dydaktycznym laboratorium jest nabycie umiejętności samodzielnych pomiarów i opracowania wyników pomiarowych, praktyczne zastosowanie wiedzy nabywanej na wykładach i ćwiczeniach rachunkowych i przygotowanie do przygotowania prac dyplomowych. Celem wychowawczym jest nauczenie samodzielności i również pracy zespołowej i wykształcenie odpowiedzialności za własne działania naukowe. Ćwiczenia w laboratorium są z zakresu kanonu klasycznej fizyki oraz fizyki współczesnej z zastosowaniem nowoczesnego wyposażenia.

Laboratorium technologii mowy AGH wyposażone jest w nowoczesne stanowiska komputerowe, specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do nagrywania, odtwarzania i przetwarzania sygnałów akustycznych. Dostępny sprzęt audio zawiera m.in. wysokiej klasy mikrofony pojemnościowe i dynamiczne firmy AKG, profesjonalny interfejs audio PreSonus Firebox, aktywne monitory audio firmy JBL, statywy mikrofonowe oraz okablowanie. Ponadto laboratorium wyposażone jest w profesjonalne oprogramowanie do nagrywania i przetwarzania sygnałów akustycznych, takie jak: Adobe Audition, Audacity, Cubase, Matlab czy MS Visual Studio.

Laboratorium składa się z 8 stanowisk dydaktycznych wyposażonych w komputery PC, zasilacze, oscyloskopy, analizatory stanów logicznych oraz zestawy dydaktyczne do nauki techniki mikroprocesorowej, testowania urządzeń cyfrowych i podstaw automatyki przemysłowej.  Dostępne platformy projektowe i ewaluacyjne dla mikrokontrolerów AVR, NXP i ST. Dodatkowo 4 stanowiska wyposażone są w zestawy: National Instruments PXIe-1073 i NI PXIe-6535, oraz płyty ewaluacyjne TerasIC DE0-CV z układem FPGA. Ponad to 6 platform NI myRIO.

Zainstalowane oprogramowanie to m.in. uVision, Atmel Studio, Matlab, Arduino, Quartus Prime, LabView, Cscape.

Laboratorium wykorzystywane na rzecz zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Technika Mikroprocesorowa, Testowanie i Niezawodność, Automatyka Przemysłowa, Laboratorium Projektowe i inne dla studentów kierunku  Elektronika oraz Elektronika i Telekomunikacja.

Pracownicy laboratorium oferują szkolenia i kursy z zakresu programowania mikrokontrolerów i systemów wbudowanych dla uczniów szkół średnich i innych chętnych.

Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej powstało w 2008 roku. Od początku jego głównym celem, była demonstracja zjawisk i technik pomiarowych związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną i procesem certyfikacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W tym celu realizowane są następujące ćwiczenia:

 1. Badanie zaburzeń przewodzonych niskoczęstotliwościowych
 2. Badanie charakterystyk elementów pasywnych w zakresie niskich częstotliwości
 3. Badanie zjawisk falowych
 4. Badanie charakterystyk elementów pasywnych w zakresie wysokich częstotliwości
 5. Badanie obwodów RLCM i analiza niskoczęstotliwościowych pól magnetycznych
 6. Badanie zaburzeń przewodzonych i promieniowanych wysokoczęstotliwościowych

Od początku istnienia laboratorium ewoluuje i średnio raz na 2 lata dokonuje się nowych znaczących zakupów. Przykładowo od 2016 doposażono je w analizatory sieci  Bode-100 i TinyVNA, oscyloskopy czterokanałowe, sondy prądowe, wysokonapięciowe sondy różnicowe, stacje robocze klasy PC. W laboratorium odbywają się również zajęcia związane z badaniem podzespołów i urządzeń elektronicznych pod kątem spełnienia wymagań norm serii PN-EN-61xxx jak również technik pomiarowych służących do określania/szacowania rzeczywistych charakterystyk częstotliwościowych i emisji pól elektromagnetycznych.

Laboratorium Systemów i Sieci Komputerowych powstało 1996 roku, początkowo jako laboratorium sieci zintegrowanych usługowo. Od początku jego głównym celem, była demonstracja zastosowań specjalizowanych układów i systemów elektronicznych w telekomunikacji i transmisji danych. W kolejnych latach laboratorium doposażono o wyposażenie sieciowe pozwalające na badanie urządzeń teleinformatycznych. W 2018 roku laboratorium było beneficjentem grantu aparaturowego Motorola Solutions Foundation, w ramach którego infrastruktura laboratorium  została rozbudowana o urządzenia do budowy sieci IoT. W laboratorium odbywają się zajęcia związane z badaniem systemów elektronicznych dla współczesnych sieci teleinformatycznych (GSM, Ethernet, WiFi), sieci przemysłowych (WPAN, motoryzacyjnych) oraz protokołów synchronizacji i  dystrybucji czasu, bezpieczeństwa i niezawodność w sieciach IoT.

Głównym celem laboratorium jest dobór podzespołów, badanie i weryfikacja zaprojektowanych  analogowych układów elektronicznych. Laboratorium umożliwia wykonanie następujących ćwiczeń dotyczących liniowych i nieliniowych układów: wzmacniacze napięciowe z tranzystorem bipolarnym, wzmacniacze napięciowe z tranzystorami CMOS, wtórniki napięciowe, wzmacniacze mocy, wzmacniacze różnicowe, zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych, zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych, ciągłe stabilizatory napięcia, impulsowe stabilizatory napięcia, wzmacniacze selektywne LC, generatory LC i kwarcowe, układy mnożące, pętla fazowa, modulacja amplitudy, demodulacja amplitudy,  modulacja częstotliwości, demodulacja częstotliwości, przemiana częstotliwości, szumy w układach elektronicznych.

Dobrą praktyką stosowaną w laboratorium jest sprawdzian praktyczny, polegający na konieczności, w pełni samodzielnego wykonania przez studenta jednego z ćwiczeń laboratoryjnych. Umożliwia to indywidualną weryfikację umiejętności praktycznych wszystkich studentów biorących udział w tym laboratorium.

Laboratorium Cyfrowych Układów Elektronicznych powstało 1996 roku. Na początku jego głównym celem, było praktyczne użycie cyfrowych układów TTL i CMOS, później wraz z postępem elektroniki wiodącym punktem laboratorium stały się układy programowalne najpierw CPLD a teraz FPGA. Na każdym stanowisku znajduje się komputer PC, który umożliwia projektowanie (głównie w języku VHDL), symulowanie oraz programowanie układów FPGA. Studenci mają do dyspozycji oscyloskopy, uniwersalne płytki Digilent Nexys 4 z układami FPGA oraz dołączane do nich wykonane na AGH płytki umożliwiające formowanie oraz oglądanie sygnałów cyfrowych i analogowych na oscyloskopie.

W tej sali prowadzone są też inne zajęcia głównie z przedmiotów: Elektronika oraz Podstawy Elektroniki, które to przedmioty korzystają z komputerów, oscyloskopów, multimetrów, generatorów a przede wszystkim z uniwersalnych modułów ELVIS II+ firmy National Instruments. Moduły ELVIS posiadają uniwersalne wyprowadzenia tzw. breadboad, na których studenci w prosty sposób są w stanie zbudować i zmierzyć swój własny prosty moduł analogowy składający się np. z tranzystora i rezystorów.

Laboratorium powstało w roku 1994, a w obecnym pomieszczeniu znajduje się, po przeniesieniu Katedry do nowego budynku, od roku 1996. Od początku aż do chwili obecnej jego głównym zadaniem jest nauczanie z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, w szczególności sygnałów akustycznych oraz obrazów, na bazie pakietu MATLAB. W miarę upływu lat laboratorium zostało dodatkowo wyposażone w sprzęt umożliwiający studiowanie przetwarzania sygnałów z użyciem procesorów sygnałowych oraz wybranych sygnałów medycznych. Od co najmniej dekady laboratorium użycza również swoich zasobów do nauki programowania, w szczególności obiektowego i w systemie Linux. Przewidziana praca w zespołach 1-, 2-, oraz 3-osobowych.

Laboratorium mikroelektroniki zostało stworzone w celu prowadzenia prac związanych z projektowaniem układów odczytowych do detektorów krzemowych oraz testowania tychże detektorów. Dodatkowo prowadzone są badania z zakresu pomiaru bardzo małych natężeń światła (pojedyncze fotony) do celów biomedycznych oraz fizyki wysokich energii. Laboratorium posiada szereg urządzeń wyposażonych w interfejs GPIB oraz PXI co pozwala na budowę zautomatyzowanych testów detektorów. Oprogramowanie do testów i analizy wyników jest opracowywane głównie w środowisku LabVIEW. Realizacja programu ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów „Podstawy mikroelektroniki”. W laboratorium prowadzone są badania doktorantów i dyplomantów.

Laboratorium projektowania systemów scalonych działa od 1996 roku i jego głównym zadaniem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz realizacja prac dyplomowych dotyczących projektowania układów scalonych oraz ich analizy z wykorzystaniem różnych metod i narzędzi programowych. W laboratorium sprzęt był wymieniony kilka razy i obecnie jest wyposażone w serwer i 15 komputerów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego linux. Serwer służy do przechowywania kont studenckich oraz licencji oprogramowania. Komputery pracując pod systemem linux mają zainstalowanie oprogramowanie Cadence IC Design służące do projektowania i analizy układów scalonych. Możliwa jest również praca pod systemem Windows z innym oprogramowaniem (icarusVerilog, Matlab, Simplicity Studio i inne). Zajęcia prowadzone są z takich przedmiotów jak: Projektowanie układów i systemów scalonych, projektowanie układów scalonych, Projektowanie scalonych systemów wbudowanych, Projektowanie energooszczędnych systemów wbudowanych, Sztuczna inteligencja w elektronice, problemy termiczne w elektronice.

Laboratorium Optoelektroniki, Fotoniki i Transmisji Światłowodowej powstało na bazie Laboratorium Optoelektroniki, i funkcjonuje od lat 80 ubiegłego stulecia. Początkowo głównym celem Laboratorium było badanie optycznych oraz transmisyjnych właściwości nadajników i odbiorników z zakresu I okna transmisyjnego (analogowych oraz cyfrowych) oraz światłowodów jednomodowych. W kolejnych latach profil działania Laboratorium był stopniowo poszerzany o możliwości badania światłowodów jednomodowych w oknach transmisyjnych II i III, z wykorzystaniem transmisji WDM z szybkością modulacji do 10 Gb/s, z wykorzystaniem modulacji bezpośredniej lasera półprzewodnikowego, jak i zewnętrznej (modulatory elektroabsorbcyjne oraz MZ). Laboratorium zajmuje się również zaawansowanymi badaniami nad światłowodowym transferem czasu i częstotliwości, wykorzystując wzorce elektryczne oraz optyczne. W Laboratorium prowadzone są zajęcia z techniki światłowodowej oraz optoelektroniki, a także z analogowych peryferiów w systemach cyfrowych.

Laboratorium Techniki Mikrofalowej i Antenowej powstało w 2003 roku, początkowo jako laboratorium radiokomunikacji. Jego głównym celem jest demonstracja specjalizowanych elementów oraz układów stosowanych w elektronice wysokich częstotliwości oraz technice antenowej a także umożliwienie studentom prowadzenia praktycznych eksperymentów. W kolejnych latach laboratorium doposażono o urządzenia stosowane we współczesnej radioelektronice takie jak radio zdefiniowane programowo. Laboratorium składa się z dwóch części: komputerowej oraz pomiarowej. W latach 2016/17 laboratorium zostało zmodernizowane i doposażone nowoczesną aparaturę pomiarową taką jak analizatory widma, analizatory sieci, miernik mocy oraz liczny szumowej. W laboratorium odbywają się zajęcia związanie z techniką antenową w wymiarze projektowym, tj. dostępne jest dedykowane oprogramowanie do projektowania anten i układów antenowych, jak i pomiarowym. Ponadto prowadzone są zajęcia dotyczące elektroniki wysokich częstotliwości, techniki mikrofalowej i technik bezprzewodowych, pozwalające studentom na zapoznanie się z podstawami fizycznymi radioelektroniki, technikami i sprzętem pomiarowym jak również stosowanymi układami.

Laboratorium Fotowoltaiczne swoją działalność naukowo-dydaktyczną prowadzi w dwóch stacjonarnych laboratoriach w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, które zlokalizowane są w budynkach D11/209 i C1/509 oraz w terenowym laboratorium znajdującym się na obszarze Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ, AGH w Miękini.

Na wyposażeniu laboratorium znajdują się moduły fotowoltaiczne m. in. monokrystaliczne, polikrystaliczne, mikromorficzne, CdTe, CIGS takich firm jak: Trunsun Solar, Solar Frontier, German Solar, Hanplast Solar, Sontor, Advanced Solar Power ASP, TSMC Solar. Oprócz tradycyjnych modułów zbudowanych z ogniw o standardowych wymiarach, na wyposażeniu laboratorium znajdują się także najnowocześniejsze moduły wykonane z ogniw połówkowych technologią SmartWire oraz moduły dwustronne wykonane technologią Bifacial.

Laboratorium Fotowoltaiczne wykonuje pomiary i dokonuje analizy pracy modułów w rzeczywistych warunkach pogodowych dzięki naziemnej instalacji fotowoltaicznej złożonej z 11 niezależnych torów pomiarowych, a także instalacji nadążnej. Informacji o aktualnej sytuacji pogodowej dostarcza przenośna stacja meteorologiczną, zaprojektowana i wykonana przez Zakład Elektroniki i Automatyki Przemysłowej A-STER. Stacja umożliwia pomiar kierunku i prędkości wiatru, temperatury powietrza, wilgotności względnej powietrza oraz napromieniowania słonecznego.

Laboratorium wykonuje kompletne pomiary parametrów pracy modułów fotowoltaicznych za pomocą wysokiej klasy wielofunkcyjnego miernika MI 3108 EurotestPV, łączącego funkcje miernika parametrów instalacji elektrycznych i testera instalacji fotowoltaicznych. Przyrząd umożliwia m.in. tworzenie charakterystyk prądowo-napięciowych, przeliczanie parametrów do wartości STC (standardowe warunki testowania) oraz pomiar mocy po stronach AC i DC falownika/inwertera.

Laboratorium wyposażone jest także w profesjonalną kamerę termowizyjną pozwalającą zidentyfikować przegrzewające się ogniwa i luksomierz.

Najważniejszym elementem laboratorium jest symulator promieniowania słonecznego SS‑X200R firmy Enlitechklasy AAA przeznaczony do badań ogniw fotowoltaicznych m.in.: monokrystalicznych, polikrystalicznych, perowskitowych, jak również cienkowarstwowych (np. CIGS, CdTe). Symulator wyposażony jest w lampę Xe 1600 W i filtry dające widmo promieniowania AM1.5G i AM0 co umożliwia oświetlenie obszaru o wymiarach 200 mm x 200 mm. Wyposażenie symulatora słonecznego daje możliwość  przeprowadzania specjalistycznych badań ogniw fotowoltaicznych w warunkach kosmicznych,  czyli w obecności promieniowania kosmicznego, jego części falowej o widmie AM0.

Laboratorium Fotowoltaiczne prowadzi również działalność projektową w zakresie systemów energetycznych i cieplnych (instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii)  oraz systemów hybrydowych. Narzędziem do projektowania systemów OZE są dwa specjalistyczne programy takie jak PV*SOL firmy Valentin Software GmbH (10 licencji) oraz Polysun firmy Vela Solaris (10 licencji typu floating), które są wykorzystywane przez projektantów i instalatorów na całym świecie. Program Polysun jest zainstalowany na serwerze sieciowym, co umożliwia zdalny dostęp do oprogramowania.

W Laboratorium Fotowoltaicznym realizowane są prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie oraz prace dla przemysłu z zakresu fotowoltaiki.

 

Zachęcamy do współpracy i kontaktu z naszymi pracownikami:

W Laboratorium Technologii Cienkowarstwowych otrzymywane są między innymi warstwy polimerowe i metaliczne. Warstwy polimerowe wytwarzane są metodą mokrą tzw. rozwirowania (spin coating) za pomocą powlekacza obrotowego. Powlekacz obrotowy  Vtc-100 Vacuum Spin Coater daje możliwość dwustopniowej kontroli prędkości powlekania (500-8000 rpm). Urządzenie wyposażone jest w przystawki do próbek różnych rozmiarów a także pompę próżniową, by zapewnić  odpowiednie otoczenie wytwarzanych warstw.

Laboratorium jest wyposażone w napylarkę próżniową zintegrowaną z pompą dyfuzyjną i pompą rotacyjną, co umożliwia otrzymywanie warstw metalicznych w próżni rzędu 10-6 Tr.

W laboratorium przeprowadzane są badania właściwości elektrycznych cienkich warstw  i ich zależności temperaturowych w zakresie od 80 K do 300 K w stanowisku do pomiaru efektu Hall’a sterowanego przy pomocy środowiska programistycznego LabVIEW firmy National Instruments.

Układ badawczy składa się z czterech części:

 • układu próżniowego umożliwiającego odpompowanie komory do ciśnienia rzędu 10-3 hPa,
 • optycznego kriostatu helowego,
 • elektromagnesu wytwarzającego pole magnetyczne o wartości 0,5 T,
 • jednostki sterującej.
 • Pomiary mogą być wykonywane metodami van der Pauw’a, metodą 6-punktową i klasyczną metodą krzyżową.

 

Zachęcamy do współpracy i kontakt z naszymi pracownikami:

Pracownia Optyczna  wyposażoną jest w spektrofotometr światłowodowy Avantes Sensline Ava-Spec ULS-RS-TEC wraz z lampą Avantes AvaLight DH-S-BAL -Hal oraz dodatkowym sprzętem (kule całkujące, wzorzec bieli, filtry) a także elipsometr spektroskopowy Woolam M-2000. Pracownia jest również wyposażona w miernik oporności powierzchniowej z sondą czteropunktową o zakresach pomiarowych 1 ohm – 10 Megaohm (zakres natężenie prądu stałego od 10nA do 99,99mA).

W ramach badań spektrofotometrycznych  wykonywane są pomiary absorpcji, współczynników transmisji i odbicia w zakresie spektralnym 200 nm do 1100nm. Dla próbek fotoluminescencyjnych prowadzone są pomiary fotoluminescencji przy wzburzeniach laserami, charakteryzującymi się różnymi długościami emisji. Układ pomiarowy obsługiwany jest przy pomocy dedykowanego oprogramowania z dodatkowym modułem Thin Films do pomiaru grubości cienkich warstw.

Celem  pomiaru elipsometrycznego  jest wyznaczenie właściwości optycznych cienkich warstw, dokładniej  zależności dyspersyjnej  współczynnika załamania oraz współczynnika ekstynkcji. Możliwe jest również oznaczenie grubości zarówno pojedynczych  nanowarstw, jak  również układów warstw, a także chropowatość powierzchni. Elipsometr jest wyposażony w dodatkowe soczewki skupiające, zwiększające precyzję pomiaru. Kolimatory pozwalają dokonywać pomiaru z mikro obszaru o średnicy 130 µm. Możliwe jest wykonanie zarówno pomiaru w ściśle określonym punkcie warstwy, jak również wykonanie mapy powierzchniowej wartości  powyższych parametrów.

Pracowanie służą do realizacji procesu kształcenia w zakresie przedmiotów informatycznych.
Wyposażenie pracowni C2-15: 16 stacji roboczych klasy PC
Wyposażenie pracowni C3-401: 10 stacji roboczych klasy PC