Nasze kierunki studiów

Pracownicy Instytutu Elektroniki od wielu lat prowadzą zajęcia dydaktyczne w ramach wysoko ocenianych w Polsce i na Świecie kierunkach studiów. Kształcenie w ramach tych kierunków stale ewoluuje, starając się dopasować do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Elektronika

Nowoczesny kierunek, pożądane kompetencje.

To kierunek studiów stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Program kształcenia dostosowano do potrzeb nowoczesnego przemysłu przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów nauczania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców branży IT.

Ukończenie studiów na kierunku Elektronika pozwala na zatrudnienie w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym (projektowanie, testowanie i diagnostyka systemów elektronicznych w motoryzacji, medycynie, przemyśle, centrach przetwarzania danych) oraz firmach oferujących usługi telekomunikacyjne, w tym multimedialne i łączności ruchomej. Znaczna część studentów znajduje też zatrudnienie jako cenieni programiści (m.in. systemów wbudowanych). To także świetne miejsce do rozpoczęcia kariery naukowej.

Dowiedz się więcej o programie kształcenia

Elektronika i Telekomunikacja

Uznany kierunek cieszący się dużym zaufaniem pracodawców

Studia na tym kierunku zapewniają przygotowanie absolwentów do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej i naukowej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji i są prowadzone jako studia dwustopniowe. Kierunek prowadzony jest również w języku angielskim.

Elektronika i Telekomunikacja od lat cieszy się dużą popularnością, a absolwenci tego kierunku są cenieni na rynku pracy, znajdując atrakcyjne zatrudnienie w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym, u operatorów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w różnego rodzaju firmach zajmujących się projektowaniem i instalacją systemów oraz sieci komputerowych a także wytwarzaniem oprogramowania. Oprócz tego część absolwentów znajduje zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt dla potrzeb sieci korporacyjnych, systemów automatyki i robotyki, specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz medycznej, a także w małych i dużych firmach oferujących nowe usługi telekomunikacyjne, w tym usługi multimedialne i łączności bezprzewodowej.

Dowiedz się więcej o programie kształcenia

Elektronika stosowana – projektowanie, programowanie, aplikacje

Studia podyplomowe, efektywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Studia w systemie weekendowym przeznaczone głównie dla:

  • nauczycieli kształcących w zawodzie technik elektronik, pragnących uaktualniać swoją wiedzę z dziedziny elektroniki w celu nabycia umiejętności nauczania przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.
  • absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia o kierunkach Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka pragnących uaktualniać swoją wiedzę z zakresu elektroniki.

Absolwenci  studiów podyplomowych nabywają aktualną wiedzę teoretyczną i poszukiwane obecnie na rynku pracy umiejętności praktyczne niezbędne do projektowania oraz wytwarzania układów, urządzeń i systemów elektronicznych.

Dowiedz się więcej o programie kształcenia

Koła Naukowe

Realizacja własnych, często bardzo ambitnych projektów

W AGH działa ponad 120 kół naukowych. Jest to dobrze zorganizowany i prężny ruch studencki. Praca studenta w kole naukowym stanowi istotne poszerzenie procesu dydaktycznego realizowanego w ramach programów kształcenia, szczególnie w zakresie kształtowania i rozwijania umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy. Przy Instytucie Elektroniki działa kilka kół naukowych m.in. Koło Naukowe Elektroników oraz Koło Naukowe Spectrum.

W ramach działalności w kołach naukowych studenci opracowują, implementują, testują projekty łączące trzy dyscypliny naukowe: elektroniki, telekomunikacji i informatyki. Szczególną rolę w życiu AGH pełnią tzw. granty rektorskie, które pozwalają na finansowanie studenckich projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych zgłaszanych przez studenckie koła naukowe.