W Instytucie Elektroniki badania naukowe prowadzone są w ramach następujących zespołów:

Zespół Mikroelektroniki

Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz

Zespół Przetwarzania Sygnałów

Kierownik: dr hab. inż. Konrad Kowalczyk, dr inż. Jakub Gałka
Strona zespołu

Zespół Rekonfigurowalnych Systemów Obliczeniowych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr
Strona zespołu

Zespół Układów i Systemów Elektronicznych

Kierownik: dr hab. inż. Witold Machowski, prof. AGH

Zespół Systemów Mikroelektronicznych i Nanoelektronicznych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Kos
Strona zespołu

Zespół Optoelektroniki i Techniki Światłowodowej

Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Krehlik, prof. AGH

Zespół Techniki Mikrofalowej i Elektroniki Wielkiej Częstotliwości

Kierownik: prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński
Strona zespołu

Zespół Systemów Wbudowanych i Widzenia Komputerowego

Kierownik: prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek

Zespół Mikrosystemów Detekcyjnych i Struktur Optoelektronicznych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Stapiński

Zespół Magnetycznych Układów Wielowarstwowych i Elektroniki Spinowej

Kierownik: dr hab. inż. Witold Skowroński, prof. AGH
Strona zespołu

Zespół Cienkich Warstw Półprzewodnikowych na Bazie Tlenków i Azotków Metali

Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Zakrzewska

Zespół Fotowoltaiki i Optoelektroniki Cienkowarstwowej

Kierownik: dr hab. inż. Konstanty Marszałek, prof. AGH
Strona zespołu

Zespół Przemysłowych Systemów Elektronicznych

Kierownik: dr hab. inż. Cezary Worek, prof. AGH
Strona zespołu