Nasza historia

Instytut Elektroniki AGH istnieje od 1973 roku. Początkowo utworzony został na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. W 1975 roku nastąpiła zmiana nazwy wydziału na Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, a w roku 1998 na Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (EAIiE). Instytut w ramach restrukturyzacji całej Uczelni został przekształcony od 1993 roku w Katedrę Elektroniki. Od 2012 roku Katedra Elektroniki, wraz z Katedrą Informatyki i Katedrą Telekomunikacji, po podziale Wydziału EAIiE, utworzyły nowy Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

Od 1 stycznia 2021 Katedra Elektroniki ponownie przekształciła się w Instytut Elektroniki. Obecnie wspólnie z Instytutem Informatyki i Instytutem Telekomunikacji tworzą Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.

0
zatrudnionych pracowników
0
dobrze wyposażonych laboratoriów
0
unikalne kierunki studiów

Akademia Górniczo Hutnicza

Potężny kampus zatrudniający tysiące pracowników

Akademia Górniczo-Hutnicza, założona w 1919 r., jest czołowym polskim uniwersytetem technicznym prowadzącym kształcenie oraz badania w zakresie nowoczesnych technologii.

W skład AGH wchodzi 16 wydziałów zatrudniających około 2000 pracowników naukowo-dydaktycznych, a kształcących prawie 30 tysięcy studentów na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych. Instytut Elektroniki jest jednym z trzech Instytutów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

Nauka i badania

Nowoczesne technologie i międzynarodowe badania

Nasza działalność naukowo-badawcza obejmuje problematykę związaną z szeroko rozumianą elektroniką, począwszy od jej podstaw fizycznych i nowych technologii w tym mikro- i nanosystemów, przez teorię, projektowanie i testowanie układów, urządzeń i systemów elektronicznych, aż po zaawansowane algorytmy analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz ich sprzętową realizację. Nasi pracownicy biorą udział w rozwoju nowych technologii w ramach wielu krajowych i międzynarodowych programów badawczych. Aktywnie współpracujemy z lokalnymi i globalnymi firmami i organizacjami w celu opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań.

Nowoczesna infrastruktura

Twój sukces jest w naszej uczelni

Instytut dysponuje nowoczesną infrastrukturą sprzętową oraz doświadczoną kadrą, dzięki której możliwe jest prowadzenia badań w zakresie najnowszych kierunków rozwoju technologii, jak również wysokiej jakości kształcenie na poziomie inżynierskim, magisterskim oraz doktoranckim. Od wielu lat absolwenci naszych kierunków studiów cieszą się bardzo dobrą reputacją wśród pracodawców a osiągnięcia kadry naukowej doceniane są na arenie międzynarodowej.

Wykształceni pracownicy

To podstawa naszego i waszego sukcesu

Zatrudniamy obecnie 114 pracowników,  w tym 8 profesorów tytularnych, 6 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych, 8 doktorów habilitowanych na stanowiskach adiunktów, (łącznie 22 profesorów i doktorów habilitowanych), 34 doktorów na stanowiskach adiunktów, 1 doktora na stanowisku starszego wykładowcy, 2 doktorów na stanowiskach asystentów, 14 magistrów na stanowiskach asystentów, 1 magistra na stanowisku starszego wykładowcy, 9 pracowników inżynieryjno-technicznych i 10 pracowników administracyjnych.