Kierownik zespołu:

Członkowie zespołu:

Doktoranci:

mgr inż. Wojciech Andrysiewicz

mgr inż. Arch. Anna M. Maj

mgr inż. Katarzyna Ungeheuer

Kontakt:

tel: +48 12 617 36 14

e-mail: marszale@agh.edu.pl

Obszary badawcze

 1. Urządzenia techniki próżniowej
 2. Technologie cienkowarstwowe:

Metody depozycji:

 • Jonowe napylanie magnetronowe,
 • Naparowanie próżniowe,
 • Rozwirowanie obrotowe

Metody badawcze:

 • Spektroskopia UV-Vis (pomiar luminescencji absorpcji, transmisji i odbicia)
 • Elipsometria spektroskopowa (nieniszczący pomiar grubości, chropowatości, współczynników załamania i ekstynkcji)

Projekty

 • Ocena właściwości optycznych i morfologii nanowarstw trójskładnikowych do zastosowania w organicznych ogniwach fotowoltaicznych, NCN Miniatura 4, 2020/04/X/ST5/00792
 • Opracowanie technologii badań zjawisk transportu w półprzewodnikach metodą pomiarów efektu Halla, POIR, Bony Na Innowacje, POIR.02.03.02-12-0079/19, 2020-2021, Kierownik Projektu
 • Opracowanie e-podręcznika pt Fotowoltaika w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17, zad. 937, 2020
  Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii, w ramach programu badan naukowych i prac rozwojowych, ”Spoleczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” Gospostrateg 1/385085/21/NCBR/2019 2019-2020
 • Development of technology for manufacturing of functional materials for application in non-silicon photovoltaic cells, Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych. Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „ Nowoczesne Technologie Materiałowe” Techmatstrateg 2019-2021
 • Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowań w przemyśle budowlanym, POIR.04.01.02-00-0045/18 Działanie 4.1.”Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2’Regionalne agendy naukowo -badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2018-2019
 • Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego, POIR.01.01.01-00-1022/16, , Działanie 1.1.”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1’Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Opracowanie technologii wytwarzania komponentu i pasty miedziowej wykorzystywanej w procesie produkcji kontaktów elektrycznych ogniw krzemowych, POIR 01.01.01.-00-1598/15-00, 2016-2018,
 • Działanie 1.1.”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1’Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł, MNiSW Dialog 0047/2016-2018
 • Eksperymentalna oraz kompleksowa i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych i złożowych” – PBS3 /B2/24/2015, 2015-2017
 • Nowoczesne technologie nanokompozytowych, refleksyjnych warstw materiałów strazackich ubran ochronnych. DOB-BiO 6/04/104/2014-2017,
 • „Innowacyjny Transfer” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA, POKL.08.02.01.12-027/14, 2014-2015
 • Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne.
  POIG-01.03.01-30.056/12, 2013-2015
 • Badania procesu syntezy faz intermetalicznych z wielowarstwowych powłok Al/Ni, Al/Ti i Ni/Ti z wykorzystaniem obserwacji in-situ w TEM NCN nr 2012/05/B/st8/01794 OPUS
 • Inteligentny system elektrochromowy zasilany bateria słoneczną Projekt MNiSW 2010-2013.
 • Stopy FePd na matrycach nanocząstek- nowy materiał do zapisu magnetycznego MNiSW Nr projektu: NN507 500338, 2010-2012
 • KIC-Innoenergy NewMat,’Renewable Energy Materials, 2010-2011
 • Projekt i wykonanie linii do metalizacji reflektorów samochodowych. (wdrożenie przemysłowe w firmie Dexpol w Dębicy 2006
 • Projekt i wykonanie linii do metalizacji reflektorów samochodowych. (wdrożenie przemysłowe w firmie Magnietti-Marelli w Sosnowcu 2004)
 • Opracowanie technologii nanoszenia cienkich warstw na elementach artykułów gospodarstwa domowego metodą rozpylania magnetronowego oraz wykonanie linii technologicznej do wykonywania pokryć. (wdrożenie przemysłowe ZELMER S.A.)
 • Opracowanie źródła łukowego (ARC) do nanoszenia powłok na ściany komór próżniowych UHV (projekt badawczy zamawiany KBN nr. 041 06)