Kierownik zespołu:

Członkowie zespołu:

Doktoranci:

mgr inż. Grzegorz Gajoch

mgr inż. Mateusz Zapart

Kontakt:

tel: +48 12 617 29 83

e-mail: worek@agh.edu.pl

Obszary badawcze

  1. Układy zasilające w tym układy rezonansowe
  2. Kompatybilność elektromagnetyczna
  3. Bezprzewodowe sieci kontrolno-sterujące